Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 26
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § és 24. §-ban foglaltak szerint:
„Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, ezen belül az intézmények működési kiadásainak biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő – testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása. 24. § (2) A jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő – testületnek.