Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

egyes önkormányzati rendeletek és egyes rendelkezések deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 04. 30
egyes önkormányzati rendeletek és egyes rendelkezések deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről
Részletes indokolás
Az 1–28. §-hoz
Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelete indokolása
egyes önkormányzati rendeletek és önkormányzati rendelkezések deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény. 18. § (1) bekezdése szerint „A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.”.
A Jat. felhívott rendelkezésére tekintettel a jogszabály tervezet szabályozási indokai az alábbiak.
Indokolás
A jogszabályok - köztük az önkormányzati rendeletek - tartalmi és technikai deregulációja kiemelt jogpolitikai célkitűzés.
Időről-időre szükségessé válik a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata és annak megállapítása, hogy adott rendelet hatályának fenntartása továbbra is indokolt-e a társadalmi, a szociális, valamint a gazdasági érdekek figyelembevételével. A felülvizsgálat további indokaként jelölhető meg a magasabb szintű jogszabályi környezet változása és a jogbiztonság követelményének való megfelelés biztosítása. Amennyiben ezen szempontok alapján a jogszabály hatályon kívül helyezése indokolt, tartalmi dereguláció történik.
Felül kell vizsgálni az önkormányzati rendeleteket abból a szempontból is, hogy az alapjogszabály végrehajtása bekövetkezett-e, mert ez esetben a módosító rendelet hatályban tartása felesleges. Vizsgálni kell azt is, hogy a hatályon kívül helyezett alaprendeleteket módosító rendeleteknek nem maradt-e el a hatályon kívül helyezése, a hatályon kívül helyezésről szóló rendeletek hatályon kívül helyezésre kerültek-e, tekintettel arra, hogy alkalmazhatatlan jogszabályok hatályban tartása a jogszabályok átláthatóságát nehezíti, a jogalkalmazást bonyolultabbá teszi. Amennyiben ezen szempontok alapján a jogszabály hatályon kívül helyezése indokolt, technikai dereguláció történik.
A dereguláció egy része az új jogi szabályozás eredményeképpen teljesen automatikus, a 2019. március 15-e előtt alkotott, automatikus deregulációval nem érintett önkormányzati rendeletek vonatkozásában azonban ezt a munkát a jogalkotónak kell elvégeznie.
A Jat. 13. § (2) bekezdése alapján tehát valamennyi módosító és hatályon kívül helyezés tartalmú önkormányzati rendeletet, melyek hatályba lépésére a Jat. 12. § (3) bekezdésének hatályba lépését megelőzően, azaz 2012. augusztus 1-je előtt került sor, és jelenleg hatályban vannak, hatályon kívül kell helyezni. Ezzel technikai deregulációra kerül sor.
A Jat. 22. § fent hivatkozott (1) bekezdése szerint pedig a jogforrások közül ki kell vezetni mindazon önkormányzati rendeleteket is, melyek az elavultak, szükségtelenné váltak, vagy tartalmilag kiüresedtek, ill. egyébként alkalmazhatatlanok. Tartalmi dereguláció keretében a hatályban lévő 2018. december 31-ig megalkotott éves költségvetési rendeletek (a 3 éves gördülő tervezés okán a 2018. évi rendelet még 2021-re is tartalmaz rendelkezést, a 2019. évi pedig 2022-re, stb, ezért ezek még nem helyezhetők hatályon kívül), az átmeneti költségvetésről szóló rendeletek, a zárszámadások, különböző településrészi területekre vonatkozó rendezési tervek, az 1990-es évek elavult, formailag hatályos, de nem alkalmazott jogszabályai kerülhetnek hatályon kívül helyezésre, és azok az önkormányzati rendeletek, amelyek tárgyában a Képviselő testület új rendeletet alkotott, de elmaradt a hatályon kívül helyezésük.