Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

Pusztamonostor község településképének védelméről szóló 2/2018. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 02
Pusztamonostor község településképének védelméről szóló 2/2018. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2021. júliusi módosítása alapján a továbbiakban a polgármester helyett a képviselő-testület hatáskörébe helyezi át a településkép-védelmi eljárásokat. A fenti törvény 8/A. §-a lehetőséget ad a hatáskör polgármesterre történő átruházására, mely a településkép védelmi rendelet módosításával tehető meg.