Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A (3) bekezdés alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, nyújtja be a képviselő-testületnek.
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről a 2021. évi XC. törvény rendelkezik, amely megállapítja az önkormányzat részére biztosított feladatalapú támogatásokat és ezek elszámolásának módját, továbbá a 2022. évi költségvetés készítéséhez szükséges egyéb támogatásokat, pályázatokat. Az önkormányzatok számára a kötelező feladatok, helyi közügyek, illetve helyben biztosított közfeladatok ellátási kötelezettségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § -a részletezi.
Az önkormányzatok központi finanszírozása 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.