Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (I. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 01. 28
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Általános indokolás
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 24/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete szabályozta a helyi közművelődési feladatok ellátásának szabályait. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.), valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben foglaltak alapján, illetve az időszakosan elvégzett rendelet felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a jelenleg hatályos rendelet több ponton módosításra szorul, ezért új rendelet megalkotása vált szükségessé.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet általános rendelkezéseit határozza meg a közművelődéshez való jog gyakorlásával összefüggésben.
A 2. §-hoz
A rendelet rögzíti a szabályozás célját, valamint a rendelet hatályát.
A 3. §-hoz
A rendelet rögzíti az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat.
A 4. §-hoz
A közművelődési feladatellátás szervezeti kereteit határozza meg.
Az 5. §-hoz
Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátását, valamint a lakosság tájékoztatását határozza meg.
A 6. §-hoz
A közművelődési tevékenység irányításának és ellenőrzésének részletei kerülnek meghatározásra.
A 7. §-hoz
A közművelődési feladatok finanszírozásának módja kerül rögzítésre a rendeletben.
A 8. §-hoz
A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.