Ikervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 05
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 23-24. §-ai szerint került beterjesztésre és elfogadásra.