Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 04
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2022. (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről + 4.616.555 Ft
Összes változás: + 4.616.555 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások + 3.406.618 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 509.035 Ft
Dologi kiadások + 702.902 Ft
Összes változás: + 4.616.555 Ft
Sorokpolány, 2022. február 24.

Mező Gáborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.