CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2022.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEjének indokolása

EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK DEREGULÁCIÓS CÉLÚ HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

Hatályos: 2022. 02. 28
EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK DEREGULÁCIÓS CÉLÚ HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL
Végső előterjesztői indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény vonatkozó előírásai értelmében a jogalkotónak időnként felül kell vizsgálnia az általa kibocsátott jogszabályokat: amelyek okafogyottá váltak vagy valamennyi rendelkezése végrehajtottá vált, azokat – deregulációs céllal – hatályon kívül kell helyeznie. Ezáltal átláthatóbbá válik az érintett joganyag: kitisztul belőle a fölösleg normaanyag, mely csak „a helyet foglalja”, valós funkciót azonban már nem lát el.
A helyi joganyag fenti célú felülvizsgálatát a jegyző végzi el, míg a hatályon kívül helyezés a jogalkotóra, azaz a képviselő-testületre hárul.
Utoljára nagyobb horderejű deregulációra Cakóházán 2016-ban került sor.
A jelen dereguláció keretében 25 önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése indokolt.