Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2022. 02. 11
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról
Végső előterjesztői indokolás
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az önkormányzat minden évben biztosít forrást az államháztartáson kívüli szervek (alapítványok, egyesületek, egyéb szervezetek) támogatására.
A rendelet szabályozza az államháztartáson kívüli források átadására vonatkozó szabályokat.
Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotását magasabb jogszabálynak való megfelelés indokolja.
RÉSZLETES INDOKLÁS
1 § Rögzítésre került a rendelet hatálya
2-3. § Meghatározza a támogatás igénylésének módját
4 § Meghatározza a támogatási szerződés megkötését, a támogatás kifizetésének feltételeit
5 § Rögzíti a támogatás felhasználásának szabályait, az átadott pénzeszköz felhasználásáról szóló elszámolás módját.
7 § Szabályozza az önkormányzat államháztartáson kívülről érkező források átvételét.
8 § A rendelet hatálybalépését szabályozza.