Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (I. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 01
Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
2019. december 12. napján Lovas Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletével alkotta meg Lovas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2021. december 17. napján érkezett megkeresésében az önkormányzatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 44. §-ban foglalt rendelkezéseknek való megfeleltetés érdekében szervezeti és működési szabályzataik felülvizsgálatára szólította fel.
Ennek megfelelően sor került Lovas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára.