Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2022. 03. 03
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról
Végső előterjesztői indokolás
Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat adott tárgyévre a költségvetési törvényben meghatározott illetményalapnál magasabb illetményalapot is megállapíthat a Képviselő-testület hivatala köztisztviselői részére. 2022. évre bruttó 46.380,- forintban állapítja meg a Képviselő-testület az illetményalapot. A rendelet 2022. december 31. napjával hatályát veszti.