Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022 . évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 19
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022 . évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Szihalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.