Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 05. 25

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) rendelet módosításáról

2022.05.25.

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Ófehértó Község Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2021. január 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

a) költségvetési bevételét 65962956 Ft-tal,

b) költségvetési kiadásait 65962956 Ft-tal

módosítja az önkormányzat 2021. évi költségvetését.

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 957970296 Ft költségvetési bevétellel, 957970296 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 957970296 Ft-ban állapítja meg.”

3. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba, és 2022. május 25-én 23 óra 59 perckor hatályát veszti.