Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 18 - 2022. 03. 19

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.18.

Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi fő összegét 28.266.237 forintban

b) kiadási fő összegét 28.266.237 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 27.272.778 forintban,

b) az önkormányzat működési célú kiadásait 26.264.856forintban, ebből:

ba) a személyi juttatásokat 11.399.847 forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó összegét 1.572.644 forintban,

bc) a dologi kiadásokat 7.599.873 forintban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.440.936 forintban,

be) az egyéb működési célú kiadásokat 1.076.463 forintban,

bf) a finanszírozási kiadásokat 1.175.093 forintban,

c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 2.001.381 forintban. ebből:

ca) a beruházási kiadásokat 1.607.715 forintban,

cb) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 393.666 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet