Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 08 - 2022. 03. 10

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.08.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Etyek Nagyközség Polgármestere, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (V.5.) Korm. rendelet 1/A. §-ában foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét 1.610.704.782 Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 Ft-ban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 Ft-ban, a 2020. évi maradvány igénybevételét 381.503.564 Ft-ban, az államháztartási megelőlegezéseket 11.992.903 Ft-ban a bevételi főösszegét 2.004.201.249 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 1.992.589.730 Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 11.612.519 Ft-ban, a kiadási főösszegét 2.004.201.249 Ft-ban állapítja meg..”

(2) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 2. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(20) A 2. § (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 140.397.386 Ft, ebből:

1. általános tartalék: 15.397.386 Ft

2. céltartalék: 125.000.000 Ft.”

2. § (1) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

11. melléklet

10. melléklet

15. melléklet