Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról szóló 14/2019. (X.25.) önkormányzati rendeletének módosítása-ról

Hatályos: 2022. 02. 18 - 2022. 02. 18

Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról szóló 14/2019. (X.25.) önkormányzati rendeletének módosítása-ról

2022.02.18.

Borsodbóta Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról szóló 14/2019. (X.25.) önkormányzati rendeletének módosítását a következők szerint rendeli el:

1. § Az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

2. § Az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Az önkormányzati képviselőt természetbeni juttatásként havi nettó 16,000.- Ft értékű cafetéria támogatás illeti meg.

(2) A támogatást 2022. január 01. napjától kell az (1) bekezdésben foglalt összegben folyósítani.

(3) A cafetéria támogatást a jogosult által választott cafetéria elemekre kell folyósítani.”

3. § Ez a rendelet 2022. február 18-án lép hatályba.