Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 33/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 06- 2022. 10. 07

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 33/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.06.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró – a honvédelemért felelős miniszter hatáskörében eljáró Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, az örökségvédelmi hatáskörében eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, az állami főépítészi hatáskörében eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatal, a nemzeti park igazgatósága hatáskörében eljáró Bükki Nemzeti Park Igazgatóság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 27 . sora.

2. § Ez a rendelet 2022. október 6-án lép hatályba.