Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 25/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 25/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 25/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adó évi mértéke a vállalkozási tevékenység folytatására szolgáló épületek, épületrészek, valamint a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó egyéb épületek, épületrészek után 1680,- Ft/m2.”

2. § (1) A helyi adókról szóló 25/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adó mértéke: 132,- Ft/m2/év, kivéve a (2) bekezdésben meghatározottakat.”

(2) A helyi adókról szóló 25/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az ingatlan nyilvántartásban:)

„a) vízállás megnevezésű külterületi telek után 18,- Ft/m2/év,
b) beépítetlen terület megnevezésű GKSZ övezetbe tartozó belterületi telek, géppark megnevezésű GIP övezetbe tartozó belterületi telek, illetve udvar, major megnevezéssel nyilvántartott külterületi telek után 2000 m2-es területig 132,- Ft/m2/év, a 2000 m2-es területet meghaladó rész után 66,- Ft/m2/év,
c) bányatelek megnevezéssel szereplő, használaton kívüli külterületi telek után 12,-Ft/m2/év,
d) bányatelek megnevezéssel szereplő külterületi telek után 216,- Ft/m2/év
e) út, saját használatú út, magánút megnevezésű telek után 18,-Ft/m2/év,
f) csatorna megnevezésű telek után 18,-Ft/m2/év.”

3. § A helyi adókról szóló 25/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 16800,-Ft/év, kivéve a (2) bekezdésben meghatározottakat.

(2) A Helyi Építési Szabályzat szerinti kertes övezetben - jele: Mk. - fekvő építmény tulajdonjoga, vagy azt terhelő vagyoni értékű jog esetében az adó mértéke 8400,-Ft/év.”

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Király László sk.
polgármester

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita sk.
jegyző