Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 11
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján szükséges a rendelet megalkotása.
Részletes indokolás
1-2. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását határozza meg
3. §
A rendelet hatálybalépését határozza meg.