Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 4/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01
a személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 4/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1977.évi XXXI törvény 151. § (2f) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját az önkormányzat állapítja meg a rendeletében. Sóstófalva Község a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja, a Jakkel és Társa Kft közreműködésével. A szolgáltató 10%-os emelésről tájékoztatott, ennek megfelelően módosítjuk az intézményi térítési díjat az eddigi áfával 530 Ft/nap összegről Áfával 585 Ft/nap összegre. Az intézményi térítési díjakat 2022. június 30-ig nem lehet emelni, ezért 2022. július 1-ével lép életbe a módosító rendelkezés.