Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 07
Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályát állapítja meg.
A 2. §-hoz
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi teljesítéseit tartalmazza.
A 3–7. §-hoz
A rendelet mellékleteinek elfogadását tartalmazza.
A 8. §-hoz és a 9. §-hoz
Kihirdetés és hatályba léptető rendelkezés.