Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (I. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat közművelődési feladatairól

Hatályos: 2022. 01. 29
az önkormányzat közművelődési feladatairól
Részletes indokolás
Az 1–12. §-hoz
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.
Általános indokolás
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletet alkot a közművelődésről.
Részletes indoklás
1. §-hoz
Általános elveket határozza meg.
2. §-hoz
Az önkormányzatnak a közművelődés terén előirányzott céljait fogalmazza meg.
3. §-hoz
A rendelet hatályát tartalmazza.
4. §-hoz
Megnevezi a közművelődési feladatok ellátásának helyét, és az ott biztosított alapszolgáltatásokat.
5. §-hoz
Az önkormányzat kiemelt rendezvényeit nevesíti.
6. §-8. §-hoz
Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formáját, módját határozza meg. Nevesíti a képviselő-testület illetve a polgármester feladatait.
9. §-hoz
A közművelődési feladatok finanszírozását tartalmazza.
10. §-hoz
A közművelődés személyi és tárgyi feltételeit tartalmazza.
11. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.
12. §-hoz
Hatályba lépő rendelkezéseket tartalmaz.