Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 13
Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 89. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetési évről december 31. fordulónappal éves elemi költségvetési beszámolót köteles készíteni.