Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (I. 5.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 03. 02 - 2022. 03. 03

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (I. 5.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról hatályon kívül helyezéséről

2022.03.02.

Szőkedencs Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I. 5.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.