Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 28

Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.27.

Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdéseiben és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a település 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit 63.256.699 Ft-ban,

b) a pénzforgalom nélküli bevételeit 50.975.084 Ft-ban,

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 0 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásait 113.198.208 Ft-ban,

e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 1.033.575 Ft-ban,

állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Képviselő-testület a kiadások között 54.416.557 Ft tartalékot állapít meg (1. melléklet). A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 200.001 Ft összegtől a Képviselő-testület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

13. melléklet

11. melléklet

15. melléklet

12. melléklet

16. melléklet