Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 2/2022.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 02- 2022. 07. 03

Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 2/2022.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.02.

Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat összesített 2022. évi nettó költségvetését:

aa) 808 423 412 Ft költségvetési bevétellel

ab) 1 073 875 385 Ft költségvetési kiadással

ac) 265 451 973 Ft költségvetési hiánnyal

ad) 13 517 235 Ft finanszírozási kiadással

ae) 278 969 208 Ft költségvetési és finanszírozási hiánnyal

állapítja meg.

b) a kiemelt kiadási főösszegeket a következők szerint határozza meg:

ba) 248 404 262 Ft személyi juttatások

bb) 35 528 008 Ft munkadókat terhelő járulék

bc) 136 891 918 Ft dologi jellegű kiadások

bd) 2 662 500 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 192 561 376 Ft egyéb működési célú kiadások, ebből 13 856 783 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, 137 693 586 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és 41 011 007 szolidaritási hozzájárulás

bf) 132 716 584 Ft beruházási kiadások

bg) 190 040 184 Ft felújítási kiadások

bh) 9 250 000 Ft egyéb felhalmozási kiadások, ebből 8 250 000 Ft pénzeszköz államháztartáson kívülre

bi) 125 820 553 Ft tartalék

bj) 13 517 235 Ft állami támogatás megelőlegezése”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1 087 392 620 Ft-ban

b) bevételi főösszegét 1 087 392 620 Ft-ban

határozza meg az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 48,58 főben állapítja meg, a 7. mellékletben részletezettek szerint.”

3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 125 820 553 Ft-ban hagyja jóvá.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2022. július 2-án lép hatályba.

1. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

nullnull

2. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

null

3. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

null

4. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

null

5. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

null

6. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

null

7. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

null

8. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

null

9. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

null

10. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

null

11. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

null

12. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

null

13. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

null

14. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 14. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

null

15. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 15. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

null

16. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 16. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

null