Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 01 - 2022. 04. 01

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.04.01.

Farád Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. április 2. napjával.