Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (I. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők, a bizottság elnöke, tagjának tiszteletdíjának megállapításáról

Hatályos: 2022. 02. 02

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (I. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők, a bizottság elnöke, tagjának tiszteletdíjának megállapításáról

2022.02.02.

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1)-(2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Jánossomorja Város Képviselő-testületének tagjait (továbbiakban: képviselő) és a Képviselő-testület állandó bizottságainak nem képviselő bizottsági tagjait tiszteletdíj illeti meg.

(2) A képviselő tiszteletdíjának mértéke havonta 45. 000,- Ft (alapdíj).

(3) Az állandó bizottsági képviselő-testületi tagok és az állandó bizottság nem képviselő tagjai további 26.000 Ft tiszteletdíjban (alapdíj) részesülnek havonta. A bizottsági tagság esetén az alapdíj független attól, hogy a testületi tag hány bizottságban fejti ki tevékenységét.

(4) A bizottság elnökét az alapdíjon felül további 29. 000,- Ft illeti meg havonta.

2. § A tiszteletdíjak kifizetéséről havonta a tárgyhót követő hónap 13-15. napján a Hivatal a képviselő, illetve a nem képviselő bizottsági tag bankszámlájára történő átutalással gondoskodik.

3. §1

4. § Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.

1

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.