Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.06.01.

Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi

a) bevételének teljesített főösszegét 197.960.307 forintban,

b) kiadásának teljesített főösszegét 144.968.255 forintban

fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 3. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 52.992.052 forintban hagyja jóvá az 6. mellékletben részletezett maradványkimutatás alapján. A maradvány tartalmazza Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda pénzmaradványát is, amelynek összege 1.096.987 forint.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 18 főben, ebből

aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben,

ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben;

b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 5. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 444.194.493 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét (–) 474.529. forintban állapítja meg a 8. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 9. melléklet részletezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 10. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat 2021. évben nem nyújtott közvetett támogatást.

6. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.

7. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.

8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő felújítás nincs.

9. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. december 31. napján nem rendelkezik.

10. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Nagyalásony Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

2. melléklet: Nagyalásony Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

3. melléklet: Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda kiadásainak 2021. évi teljesítése

4. melléklet: Nagyalásony Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

5. melléklet: Nagyalásony Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

6. melléklet: Nagyalásony Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

7. melléklet: Kimutatás Nagyalásony Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

8. melléklet: Nagyalásony Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

9. melléklet: Nagyalásony Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása

10. melléklet: Nagyalásony Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §1

1. melléklet

Nagyalásony Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

Adatok Ft

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

2021.évi teljesítés

Előirányzat módosított

Teljesítés összege

%

011130

013320

013350

018010

018030

041233

062020

066020

072111

074031

074032

082091

082092

096015

107051

900020

14 788 845

14 788 845

100%

0

0

0

14 788 845

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 035 750

29 035 750

100%

0

0

0

29 035 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 224 032

12 224 032

100%

0

0

0

12 224 032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 063 283

10 737 496

76%

0

0

0

10 737 496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 287 315

22 961 528

87%

0

0

0

22 961 528

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 270 000

2 270 000

100%

0

0

0

2 270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 015 546

1 015 546

100%

0

0

0

1 015 546

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 315 630

1 315 630

100%

0

0

0

1 315 630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 713 086

71 387 299

96%

0

0

0

71 387 299

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 320 188

0

0

0

0

0

5 489 552

883 947

0

16 462 100

7 985 900

91 100

1 000 000

502 200

0

0

0

0

1 883 947

0

0

0

0

0

0

883 947

0

0

0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

24 539 100

0

0

0

0

0

0

0

0

16 462 100

7 985 900

91 100

0

0

0

0

0

0

5 991 752

0

0

0

0

0

5 489 552

0

0

0

0

0

0

502 200

0

0

0

109 033 274

103 802 098

95%

0

0

0

71 387 299

0

5 489 552

883 947

0

16 462 100

7 985 900

91 100

1 000 000

502 200

0

0

0

32 641 405

32 739 830

100%

0

0

0

0

0

0

30 854 073

885 757

0

0

0

0

1 000 000

0

0

0

0

30 854 073

0

0

0

0

0

0

30 854 073

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

0

0

0

0

885 757

0

0

0

0

0

0

0

885 757

0

0

0

0

0

0

0

0

32 641 405

32 739 830

100%

0

0

0

0

0

0

30 854 073

885 757

0

0

0

0

1 000 000

0

0

0

13 054 092

12 649 162

97%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 649 162

0

12 649 162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 649 162

13 054 092

12 649 162

97%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 649 162

143 854

147 191

102%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147 191

0

25 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

13 197 946

12 796 353

97%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 796 353

125 550

125 550

100%

0

0

0

0

0

0

0

125 550

0

0

0

0

0

0

0

0

2 025 859

2 401 124

119%

0

0

2 281 124

0

0

0

0

0

120 000

0

0

0

0

0

0

0

2 383 939

2 844 268

119%

1 503 427

0

0

0

0

0

0

1 340 841

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 480 812

139 971

0

0

0

0

0

0

1 340 841

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 764 723

4 577 474

96%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 633 024

1 944 450

0

12 065

12 065

100%

0

12 065

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

541 978

664 748

123%

652 826

0

0

0

0

11 920

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

24 920

13 000

0

0

0

0

11 920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

556 346

556 346

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 854 114

10 625 229

108%

2 156 253

12 065

2 281 124

0

0

11 920

0

1 466 392

120 000

0

0

0

1

2 633 024

1 944 450

0

164 726 739

159 963 510

97%

2 156 253

12 065

2 281 124

71 387 299

0

5 501 472

31 738 020

2 352 149

16 582 100

7 985 900

91 100

1 000 000

1 502 201

2 633 024

1 944 450

12 796 353

4 650 029

4 650 029

100%

0

0

0

0

4 650 029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 650 029

4 650 029

100%

0

0

0

0

4 650 029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 026 896

4 660 014

230%

0

0

0

4 660 014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 676 925

9 310 043

139%

0

0

0

4 660 014

4 650 029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 676 925

9 310 043

139%

0

0

0

4 660 014

4 650 029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171 403 664

169 273 553

99%

2 156 253

12 065

2 281 124

76 047 313

4 650 029

5 501 472

31 738 020

2 352 149

16 582 100

7 985 900

91 100

1 000 000

1 502 201

2 633 024

1 944 450

12 796 353

2. melléklet

Nagyalásony Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

B

C

D

E

F

G

H

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

Ú

Ü

Ű

V

W

X

Y

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés összesen

%

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082044 Könvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési inétzményben

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107051 Szociális étkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

19 766 444

20 432 361

18 898 072

92%

0

0

0

0

5 248 038

0

0

0

0

3 561 700

6 642 600

0

0

502 202

0

0

0

2 943 532

0

2

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

296 315

296 315

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296 315

0

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

530 352

530 352

528 985

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 913

173 913

0

0

7 246

0

0

0

173 913

0

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

200 000

239 964

50 835

21%

0

0

0

0

10 871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 964

0

5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

20 496 796

21 498 992

19 774 207

92%

0

0

0

0

5 258 909

0

0

0

0

3 735 613

6 816 513

0

0

509 448

0

0

0

3 453 724

0

6

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 846 744

8 328 984

7 907 473

95%

7 907 473

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 599 600

2 031 183

2 019 513

99%

0

0

0

0

0

0

0

0

579 600

288 330

0

480 000

0

671 583

0

0

0

0

0

8

Külső személyi juttatások (K12)

8 446 344

10 360 167

9 926 986

96%

7 907 473

0

0

0

0

0

0

0

579 600

288 330

0

480 000

0

671 583

0

0

0

0

0

9

Személyi juttatások (K1)

28 943 140

31 859 159

29 701 193

93%

7 907 473

0

0

0

5 258 909

0

0

0

579 600

4 023 943

6 816 513

480 000

0

1 181 031

0

0

0

3 453 724

0

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 733 422

5 193 988

4 028 329

78%

1 201 719

0

0

0

409 402

0

0

0

80 856

578 151

1 055 687

0

0

171 526

0

0

0

530 988

0

11

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

3 950 068

1 201 719

0

0

0

409 402

0

0

0

80 856

552 064

1 029 600

0

0

171 526

0

0

0

504 901

0

12

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

78 261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 087

26 087

0

0

0

0

0

0

26 087

0

13

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

586 267

586 267

273 564

47%

85 403

0

0

0

0

0

0

0

0

138 417

9 372

0

0

36 750

0

0

0

3 622

0

14

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 362 609

5 769 695

4 709 158

82%

423 712

30 607

0

0

101 565

118 198

0

1 131 038

882 325

67 252

53 870

0

0

728 277

0

0

0

1 172 314

0

15

Készletbeszerzés (K31)

4 948 876

6 355 962

4 982 722

78%

509 115

30 607

0

0

101 565

118 198

0

1 131 038

882 325

205 669

63 242

0

0

765 027

0

0

0

1 175 936

0

16

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

660 000

660 000

496 512

75%

247 200

0

0

0

6 000

0

0

0

0

159 600

52 800

6 000

0

18 912

0

0

0

6 000

0

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

460 000

460 000

303 259

66%

160 980

0

0

0

18 000

0

0

0

0

52 279

18 000

18 000

0

18 000

0

0

0

18 000

0

18

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

1 120 000

1 120 000

799 771

71%

408 180

0

0

0

24 000

0

0

0

0

211 879

70 800

24 000

0

36 912

0

0

0

24 000

0

19

Közüzemi díjak (K331)

3 978 529

4 478 529

4 013 270

90%

975 763

15 039

0

0

0

0

1 023 297

16 511

767 721

980 057

0

0

0

234 882

0

0

0

0

0

20

Vásárolt élelmezés (K332)

11 566 227

11 945 078

11 709 447

98%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 978 487

61 038

2 669 922

0

0

21

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 016 701

2 356 809

1 452 194

62%

127 253

9 500

0

0

0

30 000

340 725

452 818

228 100

73 200

6 000

0

0

4 800

0

0

0

179 798

0

22

Közvetített szolgáltatások (K335)

120 000

186 000

71 207

38%

71 207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

24 000

24 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

6 400 000

6 420 000

6 160 000

96%

160 000

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Egyéb szolgáltatások (K337)

4 555 375

5 889 623

5 753 231

98%

1 745 928

113 163

0

0

0

45 000

0

80 000

1 188 448

291 851

16 600

0

1 538 030

456 321

0

0

0

277 890

0

26

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

1 056 201

511 608

0

0

0

0

0

0

0

285 392

39 500

0

0

0

0

0

0

0

219 701

0

27

Szolgáltatási kiadások (K33)

28 636 832

31 276 039

29 159 349

93%

3 080 151

137 702

0

0

0

75 000

1 364 022

549 329

2 184 269

7 345 108

22 600

0

1 538 030

696 003

8 978 487

61 038

2 669 922

457 688

0

28

Kiküldetések kiadásai (K341)

210 000

265 000

220 351

83%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 048

185 303

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Reklám- és propagandakiadások (K342)

50 000

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

260 000

315 000

220 351

70%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 048

185 303

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 772 115

7 333 336

6 569 880

90%

500 642

45 345

0

0

32 290

31 912

353 022

453 467

663 171

390 658

30 270

5 160

204 212

329 635

2 424 193

16 482

720 878

368 543

0

32

Egyéb dologi kiadások (K355)

75 000

655 000

635 510

97%

635 490

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

5 847 115

7 988 336

7 205 390

90%

1 136 132

45 345

0

0

32 290

31 912

353 022

453 467

663 171

390 678

30 270

5 160

204 212

329 635

2 424 193

16 482

720 878

368 543

0

34

Dologi kiadások (K3)

40 812 823

47 055 337

42 367 583

90%

5 133 578

213 654

0

0

157 855

225 110

1 717 044

2 133 834

3 729 765

8 188 382

372 215

29 160

1 742 242

1 827 577

11 402 680

77 520

3 390 800

2 026 167

0

35

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

5 471 000

4 799 000

4 784 438

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 784 438

36

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

4 738 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 738 000

37

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

46 438

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 438

38

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 471 000

4 799 000

4 784 438

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 784 438

39

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

413 984

19 526

5%

0

0

19 526

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Elvonások és befizetések (K502)

0

413 984

19 526

5%

0

0

19 526

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

2 116 000

2 116 000

1 823 624

86%

0

0

0

1 823 624

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

0

0

56 381

0

0

0

56 381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 767 243

0

0

0

1 767 243

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

120 000

120 000

32 750

27%

0

0

0

32 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

32 750

0

0

0

32 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Tartalékok (K513)

0

38 164 518

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 236 000

40 814 502

1 875 900

5%

0

0

19 526

1 856 374

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

180 000

264 754

264 754

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

180 000

0

84 754

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

507 161

211 881

42%

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181 881

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

100 000

1 911 204

1 136 924

59%

19 677

0

0

0

0

0

0

0

1 081 035

19 677

0

0

0

0

0

0

0

16 535

0

51

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

75 600

670 443

435 661

65%

13 413

0

0

0

0

0

0

0

340 479

5 313

71 991

0

0

0

0

0

0

4 465

0

52

Beruházások (K6)

355 600

3 353 562

2 049 220

61%

63 090

0

0

0

0

0

0

0

1 601 514

24 990

338 626

0

0

0

0

0

0

21 000

0

53

Költségvetési kiadások (K1-K8)

82 551 985

133 075 548

84 806 663

64%

14 305 860

213 654

19 526

1 856 374

5 826 166

225 110

1 717 044

2 133 834

5 991 735

12 815 466

8 583 041

509 160

1 742 242

3 180 134

11 402 680

77 520

3 390 800

6 031 879

4 784 438

54

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 785 952

4 812 848

4 812 848

100%

0

0

4 812 848

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

32 737 102

33 515 268

27 758 977

83%

0

0

0

27 758 977

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

35 523 054

38 328 116

32 571 825

85%

0

0

4 812 848

27 758 977

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Finanszírozási kiadások (K9)

35 523 054

38 328 116

32 571 825

85%

0

0

4 812 848

27 758 977

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Kiadások összesen (K1-K9)

118 075 039

171 403 664

117 378 488

68%

14 305 860

213 654

4 832 374

29 615 351

5 826 166

225 110

1 717 044

2 133 834

5 991 735

12 815 466

8 583 041

509 160

1 742 242

3 180 134

11 402 680

77 520

3 390 800

6 031 879

4 784 438

3. melléklet

Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda kiadásainak 2021. évi teljesítése

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés összesen

%

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

18 935 223

18 935 223

17 214 095

91%

17 214 095

0

0

0

2

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

1 033 737

808 035

78%

808 035

0

0

0

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

883 920

883 920

869 565

98%

869 565

0

0

0

4

Közlekedési költségtérítés (K1109)

220 000

220 000

192 760

88%

192 760

0

0

0

5

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai( K1113)

500 000

500 000

238 345

48%

238 345

0

0

0

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

20 539 143

21 572 880

19 322 800

90%

19 322 800

0

0

0

7

Személyi juttatások (K1)

20 539 143

21 572 880

19 322 800

90%

19 322 800

0

0

0

8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 230 157

3 390 386

2 908 093

86%

2 908 093

0

0

0

9

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

2 760 939

2 760 939

0

0

0

10

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

16 719

16 719

0

0

0

11

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

130 435

130 435

0

0

0

12

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

200 000

157 162

79%

157 162

0

0

0

13

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

856 500

856 500

417 105

49%

119 400

0

297 705

0

14

Készletbeszerzés (K31)

1 056 500

1 056 500

574 267

54%

276 562

0

297 705

0

15

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

140 000

140 000

138 936

99%

0

0

138 936

0

16

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

30 000

30 000

18 000

60%

0

0

18 000

0

17

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

170 000

170 000

156 936

92%

0

0

156 936

0

18

Közüzemi díjak (K331)

1 000 000

1 000 000

632 867

63%

0

0

632 867

0

19

Vásárolt élelmezés (K332)

3 641 795

3 641 795

2 002 662

55%

0

0

0

2 002 662

20

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

605 679

553 110

63 200

11%

0

0

63 200

0

21

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

460 000

614 500

518 000

84%

223 500

229 500

65 000

0

22

Egyéb szolgáltatások (K337)

445 000

795 000

520 550

65%

67 701

0

452 849

0

23

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

120 849

0

0

120 849

0

24

Szolgáltatási kiadások (K33)

6 152 474

6 604 405

3 737 279

57%

291 201

229 500

1 213 916

2 002 662

25

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 638 568

1 638 568

888 586

54%

29 688

0

318 180

540 718

26

Egyéb dologi kiadások (K355)

10 000

24 493

1 806

7%

0

0

1 806

0

27

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

1 648 568

1 663 061

890 392

54%

29 688

0

319 986

540 718

28

Dologi kiadások (K3)

9 027 542

9 493 966

5 358 874

56%

597 451

229 500

1 988 543

2 543 380

29

Költségvetési kiadások (K1-K8)

32 796 842

34 457 232

27 589 767

80%

22 828 344

229 500

1 988 543

2 543 380

4. melléklet

Nagyalásony Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

Adatok Ft

A

B

C

D

E

F

2021.évi

Sorszám

MEGNEVEZÉS

2020.évi teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Költségvetési bevételek:

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

57703422

69648807

74713086

71387299

2.

Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről

32347980

31934041

34320188

32414799

Működési célú támogatások államházt. belülről

90051402

101582848

109033274

103802098

3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

31958108

0

32641405

32739830

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

31958108

0

32641405

32739830

4.

Értékesítési és forgalmi adók

6380314

2500000

13054092

12649162

5.

Gépjárműadók

0

0

0

0

6.

Termékek és szolgáltatások adói

6380314

2500000

13054092

12649162

7.

Egyéb közhatalmi bevételek

24271

0

143854

147191

Közhatalmi bevételek

6404585

2500000

13197946

12796353

8.

Készletértékesítés ellenértéke

750570

0

125550

125550

9.

Szolgáltatások ellenértéke

1922992

1500000

2025859

2401124

10.

Közvetített szolgáltatások értéke

1416742

1200000

2383939

2844268

11.

Tulajdonosi bevételek

177137

0

0

0

12.

Ellátási díjak

4217763

4764723

4764723

4577474

13.

Biztosító által fizetett kártérítés

185900

0

12065

12065

14.

Egyéb működési bevételek

186079

150000

541978

664748

Működési bevételek

8812363

7614723

9854114

10625229

15.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

238000

0

0

0

16.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

238000

0

238000

238000

Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:

137464458

111697571

164726739

159963510

Költségvetési kiadások:

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

19438738

20496796

21498992

19774207

2.

Külső személyi juttatások

9020129

8446344

10360167

9926986

Személyi juttatások

28458867

28943140

31859159

29701193

Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adó

4256959

4733422

5193988

4028329

3.

Készletbeszerzések

2755803

4948876

6355962

4982722

4.

Kommunikációs szolgáltatások

798779

1120000

1120000

799771

5.

Szolgáltatási kiadások

29798294

28636832

31276039

29159349

6.

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

150430

260000

315000

220351

7.

Különféle befizetések ésegyéb dologi kiadások

6254488

5847115

7988336

7205390

Dologi kiadások

39757794

40812823

47055337

42367583

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

3132100

5471000

4799000

4784438

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3132100

5471000

4799000

4784438

9.

Elvonások és befizetések

2399965

0

413984

19526

10.

Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre

1890496

2116000

2116000

1823624

11.

Egyéb működési célú tám. államháztartáson kivülre

32400

120000

120000

32750

12.

Tartalékok

0

0

38164518

0

Egyéb működési célú kiadások

4322861

2236000

40814502

1875900

13.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

609355

180000

264754

264754

14.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

33202768

0

0

0

15.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

122378

0

507161

211881

16.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

10579088

100000

1911204

1136924

17.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

11964670

75600

670443

435661

Beruházások

56478259

355600

3353562

2049220

18.

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

19.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

20.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áll.házt.belülre

0

0

0

0

21.

Egyéb felhalmozási célő támogatások áll.házt.kívülre

300000

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

300000

0

0

0

Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:

136706840

82551985

133075548

84806663

Finanszírozási bevételek

1.

Hosszúlejáratú hitelek

0

0

0

0

2.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

9000000

0

0

0

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

Hitel- kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

9000000

0

0

0

4.

Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele

25503705

6377468

4650029

4650029

Maradvány igénybevétele

25503705

6377468

4650029

4650029

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5063611

0

2026896

4660014

Belföldi finanszírozás bevételei

39567316

6377468

6676925

9310043

Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen:

39567316

6377468

6676925

9310043

Finanszirozási kiadások

1.

Hosszúlejáratú hitelek

0

0

0

0

2.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

9000000

0

0

0

3.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

9000000

0

0

0

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4555823

2785952

4812848

4812848

5.

Központi, írányító szervi támogatások folyósítása

22119082

32737102

33515268

27758977

Belföldi finanszirozási kiadás

35674905

35523054

38328116

32571825

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

177031774

118075039

171403664

169273553

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

172381745

118075039

171403664

117378488

5. melléklet

Nagyalásony Község Önkormányzata és a Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

adatok: főben

A

B

C

D

E

Megnevezés

2021. január 1.

2021. december 31.

Tényleges

Munkajogi

Tényleges

Munkajogi

Nyitólétszám

Zárólétszám

Nagyalásony Község Önkormányzata

1. Választott tisztségviselők

5

1

5

1

2. Közalkalmazottak

3

3

3

3

3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó

0

0

0

0

4. Közfoglalkoztatottak

7

7

5

5

Nagyalásony Község Önkormányzata összesen:

15

11

13

9

Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda

1. Közalkalmazottak

3

3

5

5

2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó

1

1

0

0

Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda összesen:

4

4

5

5

Mindösszesen:

19

15

18

14

6. melléklet

Nagyalásony Község Önkormányzata 2021. évi maradvány kimutatása

Adatok Ft

A

B

C

Sorszám

Megnevezés

Teljesítés

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

159 963 510

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

84 806 663

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

75 156 847

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

9 310 043

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

32 571 825

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-23 261 782

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

51 895 065

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

51 895 065

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

34 515 912

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17 379 153

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi maradvány kimutatása

Adatok Ft

A

B

C

Sorszám

Megnevezés

Teljesítés

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

868 037

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

27 589 767

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-26 721 730

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

27 818 717

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

27 818 717

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

1 096 987

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

1 096 987

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

1 096 987

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

7. melléklet

Kimutatás Nagyalásony Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

Adatok Ft

Mérleg

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

1 517 229

0

1 774 109

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

1 517 229

0

1 774 109

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

354 429 233

0

351 037 734

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10 332 659

0

8 834 044

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

364 761 892

0

359 871 778

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

850 000

0

850 000

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

850 000

0

850 000

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

0

0

0

17

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

0

0

0

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

19

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

20

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

21

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

850 000

0

850 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

15 770 894

0

14 907 037

24

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

15 770 894

0

14 907 037

26

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

27

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

15 770 894

0

14 907 037

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

382 900 015

0

377 402 924

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

31

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

32

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

34

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

36

B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)

0

0

0

37

B/II/1a - ebből: részesedések

0

0

0

38

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

0

0

0

39

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

40

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

41

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

42

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

43

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

44

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

45

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

47

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

48

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

49

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

50

C/II/1 Forintpénztár

95 140

0

266 170

51

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

52

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

95 140

0

266 170

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

6 282 328

0

51 763 096

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

6 282 328

0

51 763 096

57

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

58

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

59

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

6 377 468

0

52 029 266

61

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

62

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

63

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

64

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

3 078 464

0

26 967

66

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

67

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

68

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 882 041

0

636

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

196 423

0

26 331

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

3 901 451

0

4 144 922

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

77 700

0

308 964

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

172 482

0

266 742

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

1 651 269

0

1 569 216

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

77

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

78

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

79

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

80

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

2 000 000

0

2 000 000

82

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

83

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

85

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

86

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

87

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

89

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

90

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

92

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

93

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

94

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

95

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

96

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

97

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

98

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

99

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

100

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

101

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

102

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

103

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

6 979 915

0

4 171 889

105

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

106

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

107

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

108

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

2 837 185

0

4 842 173

110

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

111

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

112

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

113

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 837 185

0

4 842 173

115

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

116

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

117

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

118

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

119

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

120

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

121

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

122

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

123

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

124

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

125

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

126

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

127

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

129

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

130

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

131

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

132

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

133

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

134

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

135

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

136

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

137

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

138

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

139

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

140

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

141

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

142

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

143

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

144

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

2 837 185

0

4 842 173

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

147

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

153

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

154

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

150 000

0

150 000

156

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

3 516 900

0

3 948 829

157

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

158

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

159

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

160

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

3 666 900

0

4 098 829

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

13 484 000

0

13 112 891

163

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

165

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

168

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

1 649 412

172

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

1 649 412

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

1 649 412

175

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

176

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

177

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

178

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

402 761 483

0

444 194 493

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

298 515 822

0

298 515 822

181

G/II Nemzeti vagyon változásai

4 703 185

0

4 271 257

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

23 067 100

0

23 067 100

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-88 059 652

0

-90 852 718

184

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-2 793 066

0

-474 529

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

235 433 389

0

234 526 932

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

188

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

191

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

192

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

193

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

194

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

196

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

197

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

198

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

199

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

200

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

201

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

202

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

203

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

204

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

205

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

206

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

207

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

208

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

209

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

210

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

211

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

0

213

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

214

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

216

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

217

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

218

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

219

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

220

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

221

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

222

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

223

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

224

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

2 785 952

0

2 633 118

226

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

227

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

228

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

229

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

2 785 952

0

2 633 118

231

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

232

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

233

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

234

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

235

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

2 785 952

0

2 633 118

237

H/III/1 Kapott előlegek

1 877 439

0

1 927 986

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

5 627

240

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

241

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

242

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

243

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

244

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

245

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 877 439

0

1 933 613

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4 663 391

0

4 566 731

248

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

249

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

2 240 558

0

4 842 176

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 630 605

0

2 676 255

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

157 793 540

0

197 582 399

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

162 664 703

0

205 100 830

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

402 761 483

0

444 194 493

Kimutatás a Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi vagyonáról

Adatok Ft

Mérleg

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

439 706

0

359 992

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

439 706

0

359 992

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

0

0

0

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

0

0

0

17

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

0

0

0

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

19

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

20

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

21

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

0

0

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

0

24

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

0

26

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

27

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

439 706

0

359 992

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

31

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

32

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

34

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

36

B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)

0

0

0

37

B/II/1a - ebből: részesedések

0

0

0

38

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

0

0

0

39

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

40

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

41

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

42

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

43

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

44

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

45

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

47

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

48

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

49

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

50

C/II/1 Forintpénztár

34 410

0

18 610

51

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

52

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

34 410

0

18 610

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

25 330

0

78 464

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

25 330

0

78 464

57

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

58

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

59

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

59 740

0

97 074

61

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

62

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

63

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

64

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

0

0

66

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

67

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

68

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

0

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

77

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

78

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

79

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

80

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

82

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

83

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

85

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

86

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

87

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

89

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

90

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

92

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

93

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

94

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

95

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

96

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

97

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

98

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

99

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

100

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

101

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

102

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

103

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

0

0

105

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

106

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

107

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

108

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

0

110

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

111

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

112

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

113

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

115

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

116

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

117

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

118

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

119

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

120

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

121

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

122

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

123

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

124

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

125

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

126

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

127

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

129

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

130

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

131

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

132

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

133

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

134

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

135

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

136

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

137

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

138

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

139

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

140

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

141

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

142

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

143

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

144

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

80 000

147

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

80 000

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

153

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

154

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

0

156

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

157

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

158

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

159

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

160

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

80 000

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

0

0

80 000

163

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

851 000

0

540 000

165

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

851 000

0

540 000

168

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

919 913

172

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

919 913

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

851 000

0

1 459 913

175

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

176

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

27 020

0

24 400

177

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

178

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

27 020

0

24 400

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 377 466

0

2 021 379

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

4 981 777

0

4 981 777

181

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

178 315

0

178 315

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-4 803 185

0

-5 489 054

184

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-685 869

0

491 343

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-328 962

0

162 381

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

188

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

191

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

192

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

193

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

194

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

196

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

197

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

198

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

199

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

200

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

201

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

202

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

203

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

204

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

205

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

206

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

207

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

208

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

209

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

210

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

211

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

0

213

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

214

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

216

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

217

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

218

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

219

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

220

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

221

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

222

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

223

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

224

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

0

0

0

226

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

227

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

228

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

229

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

231

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

232

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

233

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

234

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

235

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

0

0

0

237

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

0

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

240

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

241

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

242

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

243

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

244

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

245

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

0

0

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

0

0

0

248

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

249

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 706 428

0

1 858 998

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 706 428

0

1 858 998

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 377 466

0

2 021 379

8. melléklet

Nagyalásony Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

7 486 782

0

11 445 734

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

8 201 697

0

9 977 627

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

95 519

0

94 260

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

15 783 998

0

21 517 621

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

57 703 422

0

71 387 299

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

32 585 980

0

32 414 799

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

15 213 212

0

-1 517 350

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 883 192

0

1 084 243

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

108 385 806

0

103 368 991

13

10 Anyagköltség

2 755 803

0

4 982 722

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

30 662 291

0

30 108 264

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

79 712

0

71 207

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

33 497 806

0

35 162 193

18

14 Bérköltség

18 593 165

0

19 177 176

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

9 755 122

0

10 553 976

20

16 Bérjárulékok

4 167 802

0

4 044 020

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

32 516 089

0

33 775 172

22

VI Értékcsökkenési leírás

11 872 936

0

11 852 654

23

VII Egyéb ráfordítások

48 797 138

0

44 571 122

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-2 514 165

0

-474 529

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

0

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

0

0

0

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

278 901

0

0

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

278 901

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-278 901

0

0

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-2 793 066

0

-474 529

Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi eredménykimutatása

Adatok Ft

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

0

0

0

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

22 119 082

0

27 758 977

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

18 700

0

451 438

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

22 137 782

0

28 210 415

13

10 Anyagköltség

720 868

0

579 387

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 146 222

0

3 891 715

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

4 867 090

0

4 471 102

18

14 Bérköltség

13 838 006

0

17 947 290

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

1 049 451

0

1 458 684

20

16 Bérjárulékok

2 440 033

0

2 977 489

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

17 327 490

0

22 383 463

22

VI Értékcsökkenési leírás

129 905

0

514 115

23

VII Egyéb ráfordítások

499 166

0

350 392

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-685 869

0

491 343

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

0

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

0

0

0

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

0

0

0

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-685 869

0

491 343

9. melléklet

Kimutatás Nagyalásony Község Önkormányzata immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2021. évi alakulásáról

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sorszám

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

14 506 678

444 716 491

49 788 201

0

0

19 287 794

528 299 164

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

264 754

0

0

0

1 348 805

0

1 613 559

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

0

0

0

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

1 348 805

0

0

0

1 348 805

05

Térítésmentes átvétel

0

5 605 861

0

0

0

0

5 605 861

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

0

0

0

0

0

0

0

08

Összes növekedés (=02+…+07)

264 754

5 605 861

1 348 805

0

1 348 805

0

8 568 225

09

Értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

0

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

0

0

1 348 805

0

1 348 805

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

0

0

1 348 805

0

1 348 805

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

14 771 432

450 322 352

51 137 006

0

0

19 287 794

535 518 584

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

12 989 449

90 287 258

39 455 542

0

0

3 516 900

146 249 149

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

7 874

8 997 360

2 847 420

0

0

863 857

12 716 511

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

12 997 323

99 284 618

42 302 962

0

0

4 380 757

158 965 660

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

12 997 323

99 284 618

42 302 962

0

0

4 380 757

158 965 660

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

1 774 109

351 037 734

8 834 044

0

0

14 907 037

376 552 924

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

12 997 323

0

38 182 897

0

0

0

51 180 220

Kimutatás a Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2021. évi alakulásáról

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sorszám

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

0

0

6 048 239

0

0

0

6 048 239

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

0

0

0

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

0

0

0

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

0

0

0

0

0

05

Térítésmentes átvétel

0

0

434 401

0

0

0

434 401

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

0

0

0

0

0

0

0

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

434 401

0

0

0

434 401

09

Értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

0

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

0

0

0

0

0

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

0

0

0

0

0

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

0

0

6 482 640

0

0

0

6 482 640

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

5 608 533

0

0

0

5 608 533

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

0

514 115

0

0

0

514 115

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

0

0

6 122 648

0

0

0

6 122 648

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

0

6 122 648

0

0

0

6 122 648

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

0

359 992

0

0

0

359 992

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0

0

5 932 891

0

0

0

5 932 891

10. melléklet

Nagyalásony Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

A

B

C

D

S.szám

Megnevezés

Hrsz.

Bruttó érték

Mérleg szerinti érték

1.

TÖRZSVAGYON

2.

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:

3.

1.Földterületek

45675000

45675000

4.

2.Utak

59060000

24592838

5.

3. Járdák

19469668

15507209

6.

4. Arany János utca (közterület)

31

12600000

5418508

7.

5. Névtelen utca

75

160000

69404

8.

6. Dózsa György utca

81

18190000

7822438

9.

7. Kossuth utca

137

819573

560810

10.

8. Közterület

184

2583000

1110784

11.

9. Gányás patak

211

250000

107514

12.

10. Ady Endre utca

230

2000000

860082

13.

11. Közterület

245

350000

150510

14.

12. Közterület (szolgalmi út, földút)

265

100000

43004

15.

13. Ifjúság utca

283

13801200

12218046

16.

14. Közterület

304/2

710000

305328

17.

15. Béke téri közkút

807386

513771

18.

16. Monitoring kút

127

6114607

4340495

19.

Ingatlanok (1 + …16):

182690434

119295741

10.

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 + …16):

182690434

115785065

11.

II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:

12.

1. Földterületek

4033000

4033000

13.

2. Áruház (vegyesbolt)

34/1

2586216

1598417

14.

3. Szolgálati lakás

54

2726363

1549495

15.

4. Községháza

1

12368025

7552227

16.

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 + …16):

182690434

115785065

17.

6. Kultúrház

51

38813658

35907996

18.

7. Tűzoltó szertár

183

151941

5951

19.

8. Óvoda

324

30673273

25663934

20.

9. Konyha, udvar

28

26107362

21677459

21.

10. Temető halottasház

97

371775

138630

22.

11. Fedett termelői piac

96/4

33202768

32538713

23.

12. "A típusú sportpark

96/4

5605861

5531679

24.

Ingatlanok (1 + …11):

220443080

193925861

25.

12. Viziközmű földterület

068/2

2774

2774

26.

13.Viziközmű egyéb építmények

19204192

14898606

27.

14. Viziközmű egyéb gépek, berendezések

80829

5658

28.

Vagyonkezelésbe adott eszközök (12 + ...14):

19287794

14907037

29.

15. Immateriális javak

2476755

1774109

30.

Immateriális javak, tárgyi eszközök - ingatlanok nélkül - (15):

2476755

1774109

31.

II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … 15):

242207629

210607007

32.

A/Törzsvagyon összesen

424898063

326392072

32.

B/Üzleti vagyon

33.

1. Földterületek

26289381

26289381

34.

2. Lakótelkek (3db)

157,158,34/1

1011691

1011691

35.

3. Árkok

11660000

5144568

36.

4. Gányás patak

308

440000

189218

37.

5. Ludas-tó (gyep)

96/4

2916600

1647362

38.

6. Homokozó Óvoda

139400

81178

39.

7. Mobilépület könnyűszerkezetes

4731766

3452734

40.

Ingatlanok (1 + … 7):

47188838

37816132

41.

8. BAKONYKARSZT ZRT. részvény

850000

42.

Részesedések:

850000

43.

Befektetett pénzügyi eszközök:

850000

44.

9. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12879109

8759045

45.

10. Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközök (1db festmény polg.hivatal)

75000

75000

46.

Tárgyi eszközök - ingatlanok és befektett pénzügyi eszközök nélkül (9+10):

12954109

8834044

47.

11. Pénzeszközök

52029266

48.

12. Követelések

9014062

49.

13. Követelés jellegű sajátos elszámolások

4098829

50.

Egyéb eszközök (11 +…13):

65142157

51.

B./ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN: (1 + … 13):

112642333

52.

JOGOSULTSGÁSOK ÖSSZESEN (A+B):

439034405

53.

C:/KÖTELEZETTSÉGEK:

54.

Pénzügyi kötelezettségek

55.

1. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

2633118

56.

2. Egyéb kapott előlegek

360281

57.

3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

5627

58.

4. Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések HIPA, Gépjárműadó, Pótlék

1567705

59.

Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + …4):

4566731

60.

C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 + … 4):

4566731

Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi vagyonleltára

A

B

C

S.szám

Megnevezés

Bruttó érték

Méreleg szerinti érték

1.

B./ ÜZLETI VAGYON

2.

1. Mozgásfejlesztő készlet tartozékaival

124874

14522

3.

2. ALFA 50 tányér és pohár mosogatógép 500x500 kosár

424875

345470

4.

Üzleti (forgalomképes) egyéb gépek, bernedezések, felszerelések, járművek (1+2):

549749

359992

6.

3. Pénzeszközök

97074

7.

4. Követelések

80000

8.

5. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

540000

9.

Egyéb eszközök (3 +…5):

717074

10.

B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN (1 +…5):

1077066

11.

JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (B):

1077066

12.

C./ KÖTELEZETTSÉGEK

13.

Pénzügyi kötelezettségek

0

16.

Pénzügyi kötelezettségek összesen:

0

17.

C./KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:

0

1

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.