Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 17 - 2022. 02. 17

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.17.

Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi fő összegét 479.000.666 forintban

b) kiadási fő összegét 479.000.666 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 338.716.436 forintban,

b) az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit 140.284.230 forintban;

c) az önkormányzat működési célú kiadásait 445.739.872 forintban, ebből:

ca) a személyi juttatásokat 193.015.616 forintban,

cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 28.754.460 forintban,

cc) a dologi kiadásokat 87.304.713 forintban,

cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.779.000 forintban,

ce) az egyéb működési célú kiadásokat 33.299.026 forintban,

cf) a beruházási kiadásokat 14.095.414 forintban,

cg) a felújítási kiadásokat 84.491.643 forintban;

d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 33.260.794 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet