Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nagyhalász Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 12
Nagyhalász Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–12. melléklethez
A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletével 1.318.387.479,- Ft költségvetési bevétellel, 1.556.947.063,- Ft költségvetési kiadással, 238.559.584,- Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési hiány 236.231.356,- Ft, felhalmozási hiány: 2.382.228,- Ft) fogadta el, melyet az év során az alábbiak szerint módosított:
1.732.154.516,- Ft költségvetési bevétel,
1.973.163.243,- Ft költségvetési kiadás,
241.008.727,- Ft költségvetési hiány (ebből működési:171.755.511,- Ft, felhalmozási: 69.253.216,- Ft)
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 1. melléklete) bevételi előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
- Önkormányzat működési támogatását 722.300,- Ft-tal emeltük. Ezen belül az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 380.429,- Ft-tal, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések 341.871,- Ft-tal emelkedtek.
- A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 91.935.300,- Ft-os növekedést mutat. Az önkormányzati célú támogatások közé beterveztük a kerékpárút felújítására kapott 91.935.300,- Ft-ot, valamint helyretettük a művelődési ház felújítására kapott 3.000.000,- Ft összegű támogatást, melyet tévesen itt terveztünk meg. Most átkerült az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeihez.
- Közhalami bevételek fő összege nem változott, de a talajterhelési díjat eltöröltük, az egyéb közhatalmi bevételeket pedig ugyanezzel az összeggel megemeltük.
- A működési bevételeket 60.000,- Ft-tal növeltük a Petőfi Sándor Művelődési Házban beszedett bevételek miatt.
Fenti tételek miatt a költségvetésünk bevételi fő összege 92.717.600,- Ft növekedést mutat.
- A finanszírozási bevételek között szerepel a 2021. évben leutalt 2022. évi normatíva 0. havi finanszírozása, mely 18.424.126,- Ft.
Kiadási előirányzatok az alábbiak szerint változnak:
- A működési költségvetési kiadás 19.601.426,- Ft-tal emelkedett..
Ezen belül a bérelőirányzatot 280.000,- Ft-tal csökkentettük. (A könyvtár esetében 520.000,- Ft-tal megemeltük, a művelődési ház esetében 800.000,- Ft-tal csökkentettük az előirányzatot.)
A járulék a fenti bérelőirányzat miatt változik. A könyvtár esetében 101.852,- Ft-tal emelkedik, a művelődési ház esetében 102.300,- Ft-tal csökken, így összességében 448,- Ft csökkenést mutat.
Dologi kiadások esetében 23.847.507,- Ft-tal emelkedik az előirányzat.
Az egyéb működési célú kiadások összege 1.978.128,- Ft-tal csökken. Ezen belül az egyéb működési célú támogatás 2.320.000,- Ft-tal csökken, az egyéb működési célú támogatás 341.872,- Ft-tal nő.
- A felhalmozási költségvetési kiadás 91.540.300,- Ft-tal emelkedett. Ezen belül a beruházás sorát 395.000,- Ft-tal csökkentettük, mivel a művelődési ház esetében ennyi megtakarítást értünk el, a felújítások sora 91.935.300,- Ft-tal emelkedett a kerékpárút kiadásaival.
Fentiek átvezetése után a bevételi és kiadási oldal 111.141.726,- Ft-os növekedést mutat.
Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2021. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
1.824.872.116,- Ft költségvetési bevétel,
2.084.304.969,- Ft költségvetési kiadás,
259.432.853,- Ft költségvetési hiány (ebből működési:190.574.637,- Ft, felhalmozási: 68.858.216,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.