Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 02
Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük Pusztamonostor Községi Önkormányzatának feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.