Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 02
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Szakmár Község Önkormányzata az IKT-2021-603-11-00000130/0000022 számú támogatói okirat alapján a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére (Szent Asztrik Katolikus Általános Iskola energetikai korszerűsítése), valamint az IKT-2022-603-I1-00000100/0000016 számú támogatói okirat alapján a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére (Községháza épületenergetikai korszerűsítése Szakmáron) pályázatot nyert.
A pályázatokkal kapcsolatos kiadásokat és bevételeket a 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása kormányzati funkción lehet elkülönítetten nyilvántartani.
Szakmár Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatában rögzített kormányzati funkciók között a fenti kormányzati funkció nem szerepel, ez indokolja annak felvételét.
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint : A költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit az 1. mellékletben foglalt kormányzati funkciókba - funkciószámmal és -megnevezéssel - be kell sorolni, és az alapító okiratában - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - fel kell tüntetni. Ezen kormányzati funkció kódokat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatába is át kell vezetni és a Magyar Államkincstár részére meg kell küldeni.
Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 11/2019.(XII.2.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete módosításra kerül, a következő kormányzati funkcióval egészül ki: 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
1. §-hoz: Az önkormányzati rendelet 5. számú mellékletének módosításáról rendelkezik.
2. §-hoz: A rendelet hatályba lépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.