Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2022. 05. 02
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről
Végső előterjesztői indokolás
1. § Megállapítja a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás fogalmát.
2. § Kiegészítő eljárási rendelkezéseket állapít meg a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényhez képest.
3. § A közigazgatási bírság mértékét állapítja meg magánszemélyre és jogi személyre vonatkoztatva.
4. § Megjelöli a bírság befizetésére szolgáló számlát.
5. § A közterület rendjével kapcsolatos szabályok kerülnek meghatározásra a közterület használatával, engedély nélküli használatával és a közterület bontásával kapcsolatban.
6. § A rendezett településkép folyamatos biztosítása érdekében az ingatlanok és a közterület karbantartására vonatkozó kötelezettségek kerülnek megállapításra.
7. § Az utcanévtábla, a házszám és a postaláda elhelyezésére vonatkozó követelményeket állapítja meg.
8. § A növénytelepítési szabályok betartását követeli meg.
9. § A zajkibocsátással járó tevékenységek szabályait állapítja meg - részletszabályt tartalmaz a zajkeltő tevékenység időpontjára vonatkozóan.
10-11. § Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések tartalmaz.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a szerinti, fent szereplő indokolás, valamint a mellékelt hatásvizsgálatban foglaltak alapján javasoljuk a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló rendelet felülvizsgálata során új rendelet megalkotását a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezése mellett.