Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 12
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Általános indokolás
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg az önkormányzat 2022. évi költségvetését.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
A rendelet hatályát határozza meg.
A 3. §-hoz és a 4. §-hoz
A költségvetés kiadásainak és bevételeinek fő összegét, a hiány mértékét és a finanszírozásának módját tartalmazza, valamint a létszámkeretet.
Az 5. §-hoz és a 6. §-hoz
A tartalékokkal való gazdálkodásról rendelkezik.
A 7. §-hoz
Az előirányzatokra vonatkozó szabályokat tartalmazza.
A 8. §-hoz
A költségvetési szervek finanszírozására vonatkozó rendelkezés.
A 10. §-hoz
Az illetményre vonatkozó szabályokat tartalmazza.
A 11–15. §-hoz
Kötelezettségvállalásra vonatkozó rendelkezések meghatározása.
A 16–18. §-hoz
A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések, valamint a pénzeszközök felhasználására vonatkozó előírások.
A 19. §-hoz és a 20. §-hoz
Hatályba léptető és vegyes rendelkezések