Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 06. 27
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Ebergőc község Önkormányzata
HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Ebergőc község Önkormányzata Képviselő-testületének
Ebergőc község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló
A rendelettervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:
Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.
Jelen esetben, tekintettel arra, hogy a már lezárt gazdasági évre vonatkozó beszámolóról, a tényadatokról rendelkezik a tervezet, így elfogadásának különösebb hatása nincs.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye nincs.
A rendelettervezet megalkotásának szükségessége: a rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Indokolás
Ebergőc község Önkormányzata Képviselő-testületének
Ebergőc község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az előterjesztés elején idézett rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott.
A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.
Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.
Az 1. § az általános rendelkezéseket foglalja magába, a 2. § az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítésére vonatkozik és a mellékletek meghatározását is tartalmazza.
A 3. §. a pénzmaradvány meghatározása és a közvetett támogatások meghatározása.
A 4. § az adósságállományról és a részesedésekről ad tájékoztatást, az 5. § a vagyonkimutatás.
A záró rendelkezéseket a 6. § tartalmazza.
A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
1. költségvetés bevételi és kiadási főösszegét az 1. melléklet;
2. az összevont kiadásokat a 2. melléklet;
3. az összevont bevételek a 3. melléklet;
4. a létszám kimutatást a 4. melléklet;
5. a beruházás és felújítás teljesítését a 5. melléklet;
6. az általános és cél szerinti tartalékok kimutatása a 6. melléklet;
7. az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozik a 7. 8. melléklet
8. az EU projekteket a 9. melléklet;
9. finanszírozási bevételek és kiadások a 10. melléklet;
10. az irányítószervi támogatások részletezését a 11. melléklet;
11. a lakosságnak juttatott támogatásokat a 12. melléklet
12. az átadott pénzeszközök, támogatások, kölcsönök és törlesztések a 13. melléklet,
13. az átvett pénzeszközök, támogatások, kölcsönök bevételei a 14. melléklet,
14. a helyi adóbevételek kimutatása a 15. melléklet
15. a pénzmaradvány kimutatása a 16. melléklet
16. 17. melléklet az eredmény kimutatásokat,
17. a vagyonkimutatást a 18. és 19. melléklet
tartalmazza.
Ebergőc, 2022. május 23.
Szabó Szabolcs
polgármester