Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 03
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött az önkormányzat tulajdonát képező, 1985 hrsz-ú ingatlan egy részének hasznosításával kapcsolatban, amely a vagyoni adatok és jelleg módosításával jár, ezért a rendeletet módosítani szükséges.