Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelete módosításról

Hatályos: 2022. 04. 30
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelete módosításról
Végső előterjesztői indokolás
Szihalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.