Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 24
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat rendeletben köteles megállapítani az intézményi térítési díjakat.