Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete

a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 9/2021. (VIII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 01

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete

a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 9/2021. (VIII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 151. § (2f) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 9/2021. (VIII.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Hatályát veszti Buj Község képviselő-testülete a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 9/2021. (VIII.16.) önkormányzati rendelete

3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet