Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 02- 2022. 07. 02

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.02.

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és d.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 1. melléklete a következő 31. ponttal egészül ki:

„31. 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása”

2. A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 1. melléklete a következő 32. ponttal egészül ki:

„32. 081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatások”