Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 30 18:00- 2022. 10. 01

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.30.

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét

a) 162.876.803 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) működési bevételek összege: 106.254.248 Ft,

ab) felhalmozási bevételek összege: 1.171.400 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 55.451.155 Ft.

b) 162.876.803 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

ba) működési kiadások összege: 106.188.370 Ft,

bb) felhalmozási kiadások összege: 55.246.229 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 1.442.204 Ft.

(2) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 54.008.951 Ft hiány, melyből

a) működési cél szerint 65.878 Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 54.074.829 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat (2) bekezdés b) pontja szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással az alábbiak szerint történik: Az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele: 54.074.829 Ft, ebből:

a) működési célú 0 Ft,

b) felhalmozási célú 54.074.829 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 1.744.353 Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án 18 órakor lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

6. melléklet

4. melléklet

5. melléklet