Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01

Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.05.31.

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § Az Adásztevel Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetését

a) 273 657 615,-Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel

b) 273 657 615,-Ft költségvetési és finanszírozási kiadással

c) 0-Ft egyenleggel

állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 169.574.356 forint,

b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 169.574.356 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.”

2. § Az Adásztevel Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 15. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzat módosítások nyilvántartását a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A Hivatal 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzat módosítások nyilvántartását a 9. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) Az Adásztevel Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(2) Az Adásztevel Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

8. melléklet

2. melléklet

9. melléklet