Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 28- 2022. 04. 28

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.28.

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. április 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet