Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 19- 2022. 03. 19

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.19.

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja és Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendeletének 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) 1 228 738 527 forint költségvetési bevétellel,

b) 2 073 726 263 forint költségvetési kiadással,

c) -844 987 736 forint költségvetési egyenleggel ezen belül -605 920 028 forint működési hiánnyal, és -239 067 708 forint felhalmozási hiánnyal,

d) 864 767 407 forint finanszírozási bevétellel,

e) 19 779 671 forint finanszírozási kiadással,

f) 844 987 736 forint finanszírozási egyenleggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2021. évi bevételek és kiadások főösszegét 2 093 505 934 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat kiadásai között:)

„a) általános tartalékát 571 378 690 forint,”

(összegben hagyja jóvá.)

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 1.4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.1.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.2.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.2.3. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.3. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.3.1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.4. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.4.1.. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.5. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.5.1.. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.6. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.6.1. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. március 19-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

14. melléklet

15. melléklet

16. melléklet

17. melléklet

18. melléklet

19. melléklet

20. melléklet

21. melléklet