Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nagyhalász Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 07
Nagyhalász Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–10. melléklethez
A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését a 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletével 1.053.248.785,- Ft költségvetési bevétellel, 2.102.907.772,- Ft költségvetési kiadással, 1.049.658.987,- Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési hiány 129.275.216,- Ft, felhalmozási hiány: 920.383.771,- Ft) fogadta el.
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 7-8. melléklete) bevételi előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
- Önkormányzat egyéb működési célú bevételei támogatását 918.767,- Ft-tal emeltük. A közfoglalkoztatás keretében 3 fő regisztrált álláskereső foglakoztatását vállaltuk.
- Működési bevételek fő összege 6.000.000,- Ft-os növekedést mutat, mert bérleti díj bevételünk megemelkedett.
- Államháztartáson belüli megelőlegezések címen 666.499.- Ft-ot tettünk be a költségvetésebe a közfoglalkoztatottak bér és járulék kiadásai miatt, mely összeg a kiadási oldalon is szerepel.
- A beszámoló összeállítása után az önkormányzat pénzmaradványa 2.898.981,- Ft-tal csökkent. A helyes számot beépítettük a költségvetésbe.
- A működési költségvetési kiadás 3.663.179,- Ft csökkenést mutat.
Ezen belül a bérelőirányzatot 814.287,- Ft-tal, a járulék összegét 52.929,- Ft-tal megemeltük a közfoglalkoztatottak bér és járulék növekménye miatt, a dologi kiadásokat pedig 4.530.395,- Ft-tal csökkentettük.
- A felhalmozási költségvetési kiadás 7.682.965,- Ft-tal emelkedett. A gyümölcslé előállító üzem tetőszerkezet felújítása 4.697.965,- Ft-ot, a Jókai út felújítása 6.985.000,- Ft-ot fordítunk. Ugyanakkor a beruházási kiadásokat 4.000.000,- Ft-tal csökkentettük. (Ingatlanvásárlás)
- Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 666.499,- Ft-tal emelkedett, mivel a közfoglalkoztatás keretében a bérek járulékai miatt ennyi befizetésünk keletkezett.
A Polgármesteri Hivatal (rendelettervezet 9-10. melléklete) előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
Az államigazgatási feladatok esetében változás nem történt. Csak a kötelező feladatok bevételi és kiadási előirányzatai módosultak:
- Egyéb működési célú támogatások bevételei jogcímen plusz forrást kaptunk a választás kiadásaihoz mivel több létszám került bevonásra (393.449.- Ft).
A népszavazás költségeire megkaptuk a forrást mely 4.498.258.- Ft.
- Kiadások közé beépítésre került a választás és népszavazás költsége bér, járulék és dologi jogcíme megfelelő bontásban, így a Hivatal költségvetése 4.891.707.- Ft-tal emelkedett.
Az önkormányzat és polgármesteri hivatal előirányzatainak átvezetése után a bevételi és kiadási oldal 9.577.992,- Ft-os növekedést mutat.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2022. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
1.065.059.259,- Ft költségvetési bevétel,
2.111.819.265,- Ft költségvetési kiadás,
1.046.760.006,- Ft költségvetési hiány (ebből működési:118.693.270,- Ft, felhalmozási: 928.066.736,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.