Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 18
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Általános indokolás
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet 2. számú melléklete alapján a 104042 és 107051-es kormányzati funkció kódok hatályos elnevezése az alábbiak szerint megváltozott:
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint: A költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit az 1. mellékletben foglalt kormányzati funkciókba - funkciószámmal és -megnevezéssel - be kell sorolni, és az alapító okiratában - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - fel kell tüntetni. Ezen kormányzati funkció kódok elnevezésének változását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatába is át kell vezetni és a Magyar Államkincstár részére meg kell küldeni. Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 11/2019.(XII.2.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete módosításra kerül, a 104042 és 107051 kormányzati funkció kódok elnevezése a hatályos elnevezésre változik.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
1. §-hoz: Az önkormányzati rendelet 5. számú mellékletének módosításáról rendelkezik.
2. §-hoz: A rendelet hatályba lépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.