Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2022. 03. 19
a falugondnoki szolgálatról
Részletes indokolás
Az 1–20. §-hoz
Pécsudvardi Önkormányzat falugondnoki szolgálatot vezetett be, annak szabályairól alkotja meg a rendelet.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet céljáról rendelkezik. A rendelet célja, hogy az önkormányzat a falugondnoki szolgálat működtetésével enyhítse közigazgatási területén az intézmény és szolgáltatások hiányból eredő hátrányokat, segítse az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást, az egyéni és közösségi szintű igények kielégítéséhez segítséget nyújtson, biztosítva ez által a lakossági életfeltételek javítását.
A 2. §-hoz
A rendelet hatályát tartalmazza.
A 3. §-hoz
A falugondnoki szolgáltatás feladatait sorolja fel.
A 4. §-8. § -hoz
A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó alapfeladatokat részletezi.
Az 9. §.- 12 §-hoz
A falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások keretében belül ellátott kiegészítő feladatok szabályait tartalmazza.
13. § -14. §-hoz
A falugondnoki szolgálat által nyújtott – az önkormányzati feladatok megoldását segítő – közvetett szolgáltatásokat tartalmazza.
15. §- 17. §-hoz
Eljárási rendelkezéseket szabályozza.
18. §- 19. §-hoz
A falugondnok kinevezéséről, munkaruha juttatásáról, az általa vezetendő tevékenységi naplóról rendelkezik.
20-.§-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.