Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról

Hatályos: 2022. 02. 12
egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról
Általános indokolás
A rendelettervezet három önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza:
- „Keszthely hazavár!” ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól szóló 15/2019. (VI. 27.) rendelet
A pályázatban rendelkezésre álló keretösszeg teljes kihasználásra érdekében.
- a választási plakátok, molinók elhelyezéséről szóló 10/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet
Az elmúlt időszakban a gyakorlati tapasztalatok, illetve a hirdetőberendezések állagromlása miatt a rendelet hatályon kívül helyezése indokolt.
- agyhártyagyulladás elleni védőoltás támogatásáról szóló 2/2022. (I.28.) önkormányzati rendelet.
A rendelet átmeneti rendelkezéssel egészül ki az igényléssel kapcsolatos feltételek vonatkozásában.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezés.
A 2. §-hoz
A támogatás igénybevétele érdekében a támogatási időszak lerövidítése a támogatás mértékének növelésével egyidejűleg. További feltételek pontosítása.
A pályázat megvalósítása érdekében a támogatási feltételek módosítása, a támogatási időszak lerövidítése a támogatási összeg növelésével egyidejűleg.
A 3. §-hoz
Igényléssel kapcsolatos előírás pontosítása.
A 4. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezés.