Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 13
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Rendelet módosítása szükséges, tekintettel arra, hogy az 5. § (1) bekezdésében az önkormányzati vagyon értékesítésének, használatának, illetve a hasznosítás jogának átengedésére vonatkozó értékhatás törlésre került.
A Rendelet 4. mellékletéből adás-vétel miatt törlésre került a Gánt 401/23 hrsz-ú ingatlan.